Rendibilitat

Sabem que rendibilitzar el teu capital és important perquè puguis gaudir del present tranquil·lament i assegurar-te un bon futur. Per això les nostres propostes d’inversió s’enfoquen en recomanar-te la cartera d’actius que millor s’adapti al teu perfil i als teus objectius d’inversió.

 • DEFENSIU

  Santiago, 65 anys

  Desitjo preservar el meu capital invertit i no perdre el que porto tota la vida estalviant. No voldria assumir riscos innecessaris, ja que la volatilitat en les meves inversions m’incomoda. Si baixa un 10% ja no puc dormir per les nits.

 • CONSERVADOR

  Helena, 55 anys

  Desitjo preservar el meu capital a llarg termini, però estic disposada a invertir un petit percentatge en productes amb un risc major que no posin en perill el meu patrimoni global. D’aquesta manera, sé que gran part dels meus estalvis està al marge de grans caigudes.

 • MODERAT

  Jorge, 50 anys

  Desitjo preservar el meu capital a llarg termini, però estic disposat a invertir un percentatge moderat en productes amb un risc major. D’aquesta manera asseguro que possibles volatilitats no afectarien al global de la meva cartera, sinó a menys de la meitat.

 • EQUILIBRAT

  Sergio, 40 anys

  Encara que vull gaudir d’una certa tranquil·litat, estic disposat a que la meitat de la meva cartera tingui accés a rendiments més alts però també més volàtils. Penso que és el moment d’incrementar el meu patrimoni i puc assumir els riscos que això implica.

 • DINÀMIC

  Paula, 36 anys

  El meu objectiu principal és incrementar el meu patrimoni, assumint que estic incrementant el risc. No em preocupa que hi hagi períodes d’alta volatilitat, ja que considero que a llarg termini tindré un retorn més atractiu.

En aquest gràfic es representa la rendibilitat neta anual obtinguda per una cartera d’actius adaptada al perfil des del seu inici el dia 01/01/2017. El gràfic té en compte un patrimoni mitjà assessorat d’entre 10.000 € i 100.000 € on s’aplica una comissió del 1% anual.

La comissió anual aplicada (que inclou el servei d’assessorament financer, així com la recepció i la transmissió de les ordres en relació a un o més instruments financers, l’execució de les ordres que consisteixin en la formalització de negocis de compra o venda d’un o més instruments financers, i la custòdia i administració d’instruments financers, que resultin de l’execució per part del client de les recomanacions rebudes) es liquidarà per trimestres vençuts, i variarà en funció del patrimoni mitjà assessorat d’acord amb la següent taula:

 • Patrimoni mitjà assessorat Comissió anual aplicable
 • De 10.000€ a 100.000€ 1%
 • De 100.000,01€ a 300.000€ 0,95%
 • De 300.000,01€ a 600.000€ 0,90%
 • De 600.000,01€ a 1.000.000€ 0,85%
 • A partir d’ 1.000.000,01€ 0,75%

Els rendiments o evolucions passades no són una garantia de rendiments o evolucions futures. No es podrà entendre, en cap cas, que els perfils d’inversió de les carteres són idonis per a les circumstàncies d’un determinat client. És imprescindible l’assignació d’un perfil d’inversió a la cartera del client per a poder obtenir una proposta d’inversió.